De laatste jaren kiezen bedrijven er steeds vaker voor om te communiceren via e-mailings. De voordelen zijn dan ook niet min: e-mailings zijn snel, goedkoop en de resultaten zijn perfect meetbaar. Met Minkbox hebt u de perfecte e-mailing tool in handen om ook uw klanten en prospects van uw product of boodschap te overtuigen.

Hieronder vindt u enkele handige tips om uw e-mailings zo overtuigend mogelijk op te stellen en uw campagnes aan impact te laten winnen. En zoals dat met alles het geval is: hoe meer u het doet, hoe beter u er in wordt!Schenk aandacht aan uw onderwerpregel

Het eerste wat de ontvanger van uw e-mailing ziet, is de onderwerpregel. Deze moet kort, duidelijk en relevant zijn. Lange onderwerpregels kunnen vaak niet helemaal in de daartoe voorziene ruimte, waardoor uw boodschap maar half gelezen kan worden. Als de ontvanger niet in één oogopslag kan lezen waarover het gaat, klikt hij de e-mailing makkelijker naar de prullenmand. De onderwerpzin moet de nieuwsgierigheid prikkelen maar verband houden met het vervolg van uw e-mailing. Een toffe, leuke, spannende onderwerpzin die verder totaal los staat van uw boodschap, werkt alleen maar ergernis op. Speel in op de behoefte van uw lezers.

Maak een goede eerste indruk

Schenk aandacht aan de opmaak en inhoud van uw e-mailings. Bij aanvang ziet de ontvanger alleen het bovenste deel van uw e-mailing. Zet daar de voor hem of haar meest relevante informatie. Dat vergroot de kans dat uw lezer de e-mailing openklikt en verder leest.

Geef uw mailtjes een heldere structuur

Kom meteen terzake in uw e-mailings. Net zoals in papieren mailings, zijn ook in een e-mailing de eerste regels de belangrijkste. Hoe langer de ontvanger moet lezen, hoe meer zijn aandacht dreigt te verslappen. Verstuurt u een e-letter, plaats dan onder de aanhef meteen de onderwerpen. Biedt u een promotie aan, doe dit dan meteen en niet aan het einde van uw e-mailing. Voor de meeste mensen moet het snel gaan. Geef niet de indruk dat u kostbare tijd in beslag aan het nemen bent.

Splits meervoudige boodschappen op

Beperk u tot één onderwerp per e-mailingcampagne. U hebt misschien veel meer te vertellen, maar probeer daaraan te weerstaan. Een e-mailing verzenden kost nagenoeg niks, dus beter vijf boodschappen in vijf aparte e-mailing campagnes, dan alles in één keer vertellen.

Biedt altijd de kans om onmiddelijk te reageren

Uw lezers warm maken voor uw aanbod, product of boodschap is één ding. Zorg er dan ook voor dat de ontvanger ook onmiddelijk actie kan ondernemen of op uw uitnodiging kan ingaan. Smeed het ijzer terwijl het heet is. In het geval van e-mailings: plaats een reageer-button in uw e-mailing via dewelke uw lezer kan bestellen, zich inschrijven, meer informatie kan opvragen of contact met u kan opnemen.

Herlees uw bericht voor u op 'Verzenden' klikt

E-mails staan vol tikfouten. Het is algemeen geweten en niemand stoort zich daar echt aan, zolang het om persoonlijke e-mailberichtjes gaat of om mailverkeer tussen collega's. Bij commerciële e-mailings ligt het echter helemaal anders. Tikfouten en spelfouten laten een bijzonder slechte indruk na. Druk uw e-mailing eerst eens af voordat u hem verstuurt en lees grondig na.

Uw e-mails op het juiste moment verzenden

Probeer zoveel mogelijk de timing waarmee u verzendt aan te passen aan de behoefen van uw doelgroep. U kunt uw timing laten afhangen van seizoensgebonden behoeften of - met e-mailings kunt u sowieso heel kort op de bal spelen! - algemene nieuwsfeiten (een inbraakgolf, een koudegolf, een hittegolf, bekendmaking van deze of gene overheidssubsidie, …). Een andere manier bestaat erin dat u de respons op vorige e-mailingacties analyseert. Daarmee kunt u zelfs tot op allerindividueelst niveau gaan. Ga na wanneer uw lezers uw e-mailing openen en segmenteer uw algemene contactlijst op basis daarvan. Voor uw volgende e-mailing kunt u de verschillende segmenten aanspreken in verschillende verzendgolven.

Hoe frequent mag of kan u een e-mailing uitsturen

Voor business-to-business e-mailing campagnes hanteert u best een frequentie van één keer in de maand. Naar consumenten kan u wellicht de frequentie opdrijven naar drie tot vier keer per maand. Hou er wel rekening mee dat u - vooral bij particulieren - de wet respecteert inzake adresverzameling. Er is echter 1 gouden regel: stuur pas een e-mailing uit als u werkelijk iets (nieuws) te vertellen hebt! Zet geen maandelijks e-magazine op poten als u maar om het halfjaar een nieuw product of promotie lanceert. En gebruik geen e-mailing alleen maar om te laten weten dat u nog bestaat.

Segmenteer uw adressenbestand voor meer impact

Een analyse van het klikgedrag van de geadresseerden in reeds verzonden e-mailings levert u de nodige informatie waarmee u kan segmenteren. Achter elk e-mailadres schuilt een mens van vlees en bloed (of een specifiek bedrijf). Groepeer en segmenteer uw totale adressenbestand daarom zoveel mogelijk in kleinere entiteiten, opgedeeld in interesses, budgetmogelijkheden, leeftijdscategorieën, …
Op die manier kan u niet alleen heel gericht uw boodschap uitsturen, maar inhoudelijk ook persoonlijker gaan.

Bouw uw adressenbestand permanent verder uit

Stel uw e-mailings zo persoonlijk mogelijk op. Spamberichten zijn vaak schreeuwerig in opmaak en bevatten geen aanhef. Zorg ervoor dat uw e-mailings een rustige lay-out vertonen en maak gebruik van een aanspreking.
Dit wordt door de meeste ontvangers ervaren als een geruststellend teken dat het om een bonafide e-mail gaat. Vermeld ook duidelijk uw bedrijfsnaam en bedrijfsgegevens. Gebruik geen e-mailadressen die u zonder medeweten of toestemming van de "eigenaar" hebt verkregen. Hou er ook rekening mee dat de wetgeving inzake e-mailing per land verschillend is. Hou - ook al verstuurt u vanuit België - rekening met de wetgeving van het land waar uw ontvanger zich bevindt.