Wetgeving inzake e-mailings

Spamvrij e-mails verzenden

Voor het versturen van elektronische post is in België de opt-in wetgeving van kracht. Dat betekent dat er altijd een voorafgaande, expliciete toestemming van de geadresseerde nodig is om hem of haar elektronische commerciële boodschappen toe te sturen. De toestemming kan online gebeuren, bijvoorbeeld via een aanklikbaar veldje "ik wens uw nieuwsbrief te ontvangen". Er zijn echter twee uitzonderingen op deze regel. Uitdrukkelijke toestemming is niet nodig als het om klanten gaat of om bedrijven of organisaties (bijv.info@ of contact@).


Opgelet! De wetgeving in o.m. Nederland wijkt af van deze in België. In Nederland is het ook niet meer toegelaten om commerciële mails naar bedrijven te sturen zonder dat zij hier de toestemming voor gegeven hebben. De wetgeving m.b.t. elektronische mailings is sowieso voortdurend in beweging, zowel op nationaal als internationaal vlak. Zaak is deze regelmatig op te volgen en toe te passen.Om er zeker van te zijn dat uw e-mails niet als spam beoordeeld worden, houdt u het best rekening met volgende voorwaarden:  • Het e-mailadres is een "info@[domein.com]"-adres van een niet-natuurlijke persoon (bvba, nv, vzw, enz…).
  • Uw e-mailing vermeldt duidelijk hoe men zich kan uitschrijven (opt-out).
  • U pleegt geen inbreuk op de privacy van de ontvanger.
  • U kan bijkomend ook aangeven dat het om een commerciële boodschap gaat.


Aankopen van e-mailadressen bij Mink Webstrat

Wie zijn of haar bestaande e-mailadressenbestand wenst uit te breiden met nieuwe contacten, kan evengoed bij ons terecht. Bij aankoop worden de adressen uw eigendom, maar het is verboden deze door te verkopen aan derden zonder onze uitdrukkelijke en schriftelijke toelating. Bij wijze van controle voegen wij in de aangekochte lijsten een aantal testadressen toe. Mochten wij onverhoop vaststellen dat er werd doorverkocht zonder toestemming, dan zijn wij genoodzaakt de aankoopprijs opnieuw te factureren met een toeslag van 50%. U kan onze verkoop- & factuurvoorwaarden en het algemeen gebruiksbeleid ten alle tijde raadplegen op deze website.